Aktywności
Stowarzyszenie Gradiam bierze aktywny udział w spotkaniach Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi dzialającej przy Biurze Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy. Na spotkaniach Komisji konsultujemy i przygotowujemy różnego rodzaju dokumenty, które mają bezpośredni wpływ na życie mieskańców stolicy np. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020r.
https://ngo.um.warszawa.pl/komisje/komisja-dialogu-spolecznego-ds-przeciwdzialania-alkoholizmowi


W nowej kadencji Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w latach 2020 – 2023r w regionie Warszawskim Zachodnim jest członek naszego stowarzyszenia – Szymon Wach
dialog.mazovia.pl


Nasza organizacja rozwija się i zdobywa umiejętności biorąc udział w systematycznych szkoleniach.
Korzystamy z różnych form wsparcia i konsultacji indywidualnych organizowanych przez infrastrukturę wspierania rozwoju sektora NGO.

Uczestniczyliśmy i uczestniczymy w następujących szkoleniach:

  1. Szkolenie organizowane przez Fundację Akademię Organizacji Obywatelskich na temat wykorzystywania narzędzi wirtualnych w działaniu organizacji pozarządowej - 06.12.2017

  2. Całoroczne szkolenie organizowane przez Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji (SCWO Szpitalna) z dziedziny działalności i funkcjonowania organizacji pozarządowych - 02. 2018 - 12.2018

  3. Szkolenie z form nowoczesnej komunikacji Akademię Dobrej Komunikacji - 12.2018 organizowanej przez Przestrzeń from Facebook!

  4. Szkoła przedsiębiorczości dla NGO organizowana przez Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych ( BORIS ) - 02.2019 – 11.2019